INFORMACJA


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że z uwagi na zwiększoną liczbę zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników od dnia 29 marca 2021 r. ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa klientów, z wyłączeniem szczególnie uzasadnionych przypadków.
W związku z powyższym prosimy o kontaktowanie się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oświęcimiu wyłącznie w formie elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub telefonicznej:
33 847 90 00
33 847 90 01
33 847 90 22 do 24
33 847 90 13 do 19

MOPS ul. Partyzantów 1 – Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych:
33 844 71 91 do 92
33 841 17 66
33 844 72 71
535 225 494 lub 609 106 706

Osoby odbierające korespondencję, decyzje administracyjne i czeki proszone są o zachowanie bezpiecznej odległości to jest powyżej 1,5 metra oraz przebywanie tylko w obszarze dostępu do punktu wydawania decyzji, czeków i korespondencji.

Podczas bezpośredniej wizyty w tut. Ośrodku należy pamiętać o zachowaniu zalecanych środków bezpieczeństwa. W szczególności należy:
- zasłaniać usta i nos (np. za pomocą maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej),
- zgłosić się bez osób towarzyszących,
- zdezynfekować dłonie po wejściu do budynku Ośrodka,
- zachować rekomendowany dystans od innych osób przebywających w budynku Ośrodka,
- zrezygnować z wizyty w Ośrodku w przypadku wystąpienia objawów infekcji (np. kaszel, gorączka, ból gardła lub brzucha).

Pracownicy Ośrodka każdego dnia, również w soboty i niedziele w godzinach od 7:30 do 19:00 udzielają telefonicznie informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym pod numerem telefonu:
33 847 90 00 oraz 507 674 569


Informujemy, że w ramach podejmowanych działań informacyjnych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV2 pracownicy Ośrodka pełnią dyżury telefoniczne każdego dnia, również w soboty i niedziele w godz. od 7:30 do 19:00 w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

Numery telefonów, pod którymi udzielane są informacje:
33 8479000 oraz 507 674 569

 Dodatkowo pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy zachęcają osoby starsze i samotne, którym brakuje kontaktu z bliskimi, a chciałyby porozmawiać o różnych sprawach, czy podzielić się swoimi odczuciami odnośnie aktualnej sytuacji do kontaktu telefonicznego. Od poniedziałku do piątku, od godziny 10 do 15, pod numerami 33 842 45 35, 608 648 081, 509 471 649 specjaliści różnych dziedzin ze Środowiskowego Domu Samopomocy służą osobom starszym swoją uwagą, dobrym słowem i fachową wiedzą.

Informacja dla osób potrzebujących pomocy w zakupach, wykupieniu leków, dostarczeniu posiłku oraz instytucji chętnych do niesienia pomocy w/w osobom w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego.

  Informacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie obsługi stron w Oddziałach ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych.


INFORMACJA


ŚWIADCZENIE DOBRY START (SDS 300+)


Wnioski o świadczenie dobry start (SDS 300+) przyznawane w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 można składać od dnia 01.07.2020r. elektronicznie, natomiast od dnia 01.08.2020r. także w formie papierowej.


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (SW 500+)


Prawo do świadczenia wychowawczego (SW 500+) z wniosków złożonych po dniu 01.07.2019r. było/jest ustalane do miesiąca maja 2021r. włącznie.

Wnioski o świadczenie wychowawcze (SW 500+) na kolejny okres 2021/2022 mogą być składane od dnia 01.02.2021r. elektronicznie, a od dnia 01.04.2021r. także w formie papierowej.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

(na nowy okres zasiłkowy od miesiąca listopada 2020r.)


Wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 rozpoczynający się od dnia 01.11.2020r. można składać od dnia 01.07.2020r. elektronicznie, natomiast od dnia 01.08.2020r. także w formie papierowej.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

(na nowy okres świadczeniowy od miesiąca października 2020r.)


Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 rozpoczynający się od dnia 01.10.2020r. można składać od dnia 01.07.2020r. elektronicznie, natomiast od dnia 01.08.2020r. także w formie papierowej.


Rekomendujemy składanie wniosków w formie elektronicznej


Wykaz banków, za pośrednictwem których można złożyć wniosek o SDS 300+ i SW 500+
Informacja, jakie wnioski elektroniczne można przesłać przez portal Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu został utworzony Uchwałą Nr XVIII/81/91 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 18 kwietnia 1991r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta Oświęcim działającą w formie jednostki budżetowej.

Ogólną organizację i przedmiot działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu określa Statut nadany mu przez Radę Miasta Oświęcim Uchwałą Nr XXII/444/12 z dnia 27 czerwca 2012r.

Ośrodek realizuje przypisane mu zadania, gospodaruje wydzielonym mu majątkiem stanowiącym część mienia komunalnego.

Siedziba Ośrodka znajduje się przy ul. Jana III Sobieskiego 15b w Oświęcimiu. Ponadto Ośrodek prowadzi swoją działalność również w budynkach przy ul.: Partyzantów 1, Dąbrowskiego 139, Leszczyńskiej 2 oraz Obozowej 43.

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz 593 ze zm.). Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być również udzielana z urzędu. Wniosek w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społęcznej należy złożyć na dzienniku podawczym w sekretariacie Ośrodka lub zgłosić ustnie do protokołu w Dziale Pomocy Środowiskowej pracownikowi socjalnemu prowadzącemu sprawy mieszkańców z danej ulicy. Dział Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Oświęcimiu mieści się w budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 15 b. Dział Pomocy Środowiskowej pracuje w dniach: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 700 do 1500, wtorek w godzinach od 700 do 1700 oraz piątek w godzinach od 700 do 1300 z tym, że strony są przyjmowane w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach od 900 do 1100, oraz wtorki w godzinach od 900 do 1100 i dodatkowo od 1500 do 1700. Po godzinie 1100 pracownicy socjalni wykonują obowiązki służbowe w terenie. Decyzje administracyjne w sprawach przyznania świadczeń pomocy społecznej są wydawane w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 900 do 1100 w pok. nr 9. Kasa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu mieści się w budynku przy ul. Sobieskiego 15 b w Oświęcimiu i jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 1000 do 1400 oraz w piątki od 1000 do 1200.

Świadczenia rodzinne są przyznawane w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003roku o świadczeniach rodzinnych (t. jedn. - Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992). Świadczenia rodzinne są udzielane wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych może zostać złożony osobiście w budynku przy ulicy Partyzantów 1 lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski do Ośrodka można składać za pośrednictwem elektronicznego urzędu podawczego.