Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu został utworzony Uchwałą Nr XVIII/81/91 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 18 kwietnia 1991r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta Oświęcim działającą w formie jednostki budżetowej.

Ogólną organizację i przedmiot działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu określa Statut nadany mu przez Radę Miasta Oświęcim Uchwałą Nr XXII/444/12 z dnia 27 czerwca 2012r.

Ośrodek realizuje przypisane mu zadania, gospodaruje wydzielonym mu majątkiem stanowiącym część mienia komunalnego.

Siedziba Ośrodka znajduje się przy ul. Jana III Sobieskiego 15b w Oświęcimiu. Ponadto Ośrodek prowadzi swoją działalność również w budynkach przy ul.: Partyzantów 1, Dąbrowskiego 139, Leszczyńskiej 2 oraz Obozowej 43.

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz 593 ze zm.). Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być również udzielana z urzędu. Wniosek w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społęcznej należy złożyć na dzienniku podawczym w sekretariacie Ośrodka lub zgłosić ustnie do protokołu w Dziale Pomocy Środowiskowej pracownikowi socjalnemu prowadzącemu sprawy mieszkańców z danej ulicy. Dział Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Oświęcimiu mieści się w budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 15 b. Dział Pomocy Środowiskowej pracuje w dniach: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 700 do 1500, wtorek w godzinach od 700 do 1700 oraz piątek w godzinach od 700 do 1300 z tym, że strony są przyjmowane w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach od 900 do 1100, oraz wtorki w godzinach od 900 do 1100 i dodatkowo od 1500 do 1700. Po godzinie 1100 pracownicy socjalni wykonują obowiązki służbowe w terenie. Decyzje administracyjne w sprawach przyznania świadczeń pomocy społecznej są wydawane w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 900 do 1100 w pok. nr 9.

Istnieje możliwość wcześniejszego ustalenia terminu wizyty w siedzibie Ośrodka przy ul. Jana III Sobieskiego 15B za pośrednictwem elektronicznej skrzynki pocztowej (adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefonicznie:


33 847 90 00
33 847 90 01
33 847 90 22 do 24
33 847 90 13 do 19


Ponadto, informujemy że Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych tut. Ośrodka, mieszczący się przy ul. Partyzantów 1 w Oświęcimiu, prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów we wtorki od godz. 10:00 do godz. 17:00 oraz we czwartki od godz. 9:00 do godz. 14:00 bez konieczności uprzedniego ustalania terminu wizyty.

Świadczenia rodzinne są przyznawane w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003roku o świadczeniach rodzinnych (t. jedn. - Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992). Świadczenia rodzinne są udzielane wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych może zostać złożony osobiście w budynku przy ulicy Partyzantów 1 lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski do Ośrodka można składać za pośrednictwem elektronicznego urzędu podawczego.

 

Pracownicy Ośrodka każdego dnia, również w soboty i niedziele w godzinach od 7:30 do 19:00 udzielają telefonicznie informacji w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym pod numerem telefonu:
33 847 90 00 oraz 507 674 569


INFORMACJA


ŚWIADCZENIA RODZINNE
(na nowy okres zasiłkowy od miesiąca listopada 2021r.)


Wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 rozpoczynający się od dnia 01.11.2021r. można składać od dnia 01.07.2021r. elektronicznie, natomiast od dnia 01.08.2021r. także w formie papierowej.


ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
(na nowy okres świadczeniowy od miesiąca października 2021r.)
Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 rozpoczynający się od dnia 01.10.2021r. można składać od dnia 01.07.2021r. elektronicznie, natomiast od dnia 01.08.2021r. także w formie papierowej.


Rekomendujemy składanie wniosków w formie elektronicznej.


Informacja, jakie wnioski elektroniczne można przesłać przez portal Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/)