OGŁOSZENIE

Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV - 2 oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników prosimy o kontaktowanie się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w formie:

elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub telefonicznej:

MOPS ul. Sobieskiego 15b

33 847 90 00
33 847 90 01

33 847 90 22 do 24
33 847 90 13 do 19

fax: 33 847 90 02

 

 Pracownicy Ośrodka każdego dnia, również w soboty i niedziele, w godzinach od 7.30 do 19 udzielają informacji dotyczących oferty form wsparcia pod numerem telefonów:

33 8479000 oraz 507 674 569

 

MOPS ul. Partyzantów 1 - Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

33 844 71 91 do 92
33 841 17 66
33 844 72 71
535 225 494
609 106 706

fax: 33 844 71 97

 

 

Biura Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przy ul. Sobieskiego 15b oraz ul. Partyzantów 1 dostępne są jedynie dla pracowników.

 

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z OBSŁUGI KASOWEJ ORAZ ODBIERAJĄCE DECYZJE ADMINISTRACYJNE

proszone są o zachowanie bezpiecznej odległości to jest powyżej 1,5 metra oraz przebywanie tylko w obszarze dostępu do kasy i punktu wydawania decyzji.

 

 

Dodatkowo pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy zachęcają osoby starsze i samotne, którym brakuje kontaktu z bliskimi, a chciałyby porozmawiać o różnych sprawach, czy podzielić się swoimi odczuciami odnośnie aktualnej sytuacji do kontaktu telefonicznego. Od poniedziałku do piątku, od godziny 10 do 15, pod numerami 33 842 45 35, 608 648 081, 509 471 649 specjaliści różnych dziedzin ze Środowiskowego Domu Samopomocy służą osobom starszym swoją uwagą, dobrym słowem i fachową wiedzą.

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 17.03.2020r.
Punkt informacji wsparcia i pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie będzie nieczynny do odwołania. Nie będą świadczone:
Konsultacje prawne
Z konsultantem ds uzależnień
Spotkania grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej

 

 

Informacja dla osób potrzebujących pomocy w zakupach, wykupieniu leków, dostarczeniu posiłku oraz instytucji chętnych do niesienia pomocy w/w osobom w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego.

 

 

Informacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie obsługi stron w Oddziałach ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

 

 

 

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu został utworzony Uchwałą Nr XVIII/81/91 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 18 kwietnia 1991r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta Oświęcim działającą w formie jednostki budżetowej.

Ogólną organizację i przedmiot działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu określa Statut nadany mu przez Radę Miasta Oświęcim Uchwałą Nr XXII/444/12 z dnia 27 czerwca 2012r.

Ośrodek realizuje przypisane mu zadania, gospodaruje wydzielonym mu majątkiem stanowiącym część mienia komunalnego.

Siedziba Ośrodka znajduje się przy ul. Jana III Sobieskiego 15b w Oświęcimiu. Ponadto Ośrodek prowadzi swoją działalność również w budynkach przy ul.: Partyzantów 1, Dąbrowskiego 139, Leszczyńskiej 2 oraz Obozowej 43.

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz 593 ze zm.). Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być również udzielana z urzędu. Wniosek w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społęcznej należy złożyć na dzienniku podawczym w sekretariacie Ośrodka lub zgłosić ustnie do protokołu w Dziale Pomocy Środowiskowej pracownikowi socjalnemu prowadzącemu sprawy mieszkańców z danej ulicy. Dział Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Oświęcimiu mieści się w budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 15 b. Dział Pomocy Środowiskowej pracuje w dniach: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 700 do 1500, wtorek w godzinach od 700 do 1700 oraz piątek w godzinach od 700 do 1300 z tym, że strony są przyjmowane w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach od 900 do 1100, oraz wtorki w godzinach od 900 do 1100 i dodatkowo od 1500 do 1700. Po godzinie 1100 pracownicy socjalni wykonują obowiązki służbowe w terenie. Decyzje administracyjne w sprawach przyznania świadczeń pomocy społecznej są wydawane w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 900 do 1100 w pok. nr 9. Kasa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu mieści się w budynku przy ul. Sobieskiego 15 b w Oświęcimiu i jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 1000 do 1400 oraz w piątki od 1000 do 1200.

Świadczenia rodzinne są przyznawane w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003roku o świadczeniach rodzinnych (t. jedn. - Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992). Świadczenia rodzinne są udzielane wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych może zostać złożony osobiście w budynku przy ulicy Partyzantów 1 lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski do Ośrodka można składać za pośrednictwem elektronicznego urzędu podawczego.