Zaświadczenia do Programu "Czyste Powietrze"


Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadajacego na jednego członka gospodarstwa domowego, wymagane dla potrzeb złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środwiska dla mieszkańców miasta Oświęcim wydawane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.


Bliższe informacje w tym zakresie można uzyskać bezpośrednio w dziale Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych MOPS w Oświęcimiu przy ul. Partyzantów 1.

Obsługa stron: wtorek 10:00- 17:00 i czwartek 9:00- 14:00

Kontakt tel. 33 844 72 71 lub 33 844 71 91