Informacje dotyczące programu rządowego "Dobry start".

Wnioski do pobrania.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że powiadomienia o przyznanym świadczeniu „Dobry start” będą wysyłane do wnioskodawców z adresu mailowego mops.dobrystart @oswiecim.biz. W wysyłanych wiadomościach tut. Ośrodek nie prosi o podawanie żadnych danych, zwłaszcza numerów pesel, loginów czy haseł wnioskodawców.