Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu

ul. Jana III Sobieskiego 15 B

32-600 Oświęcim

NIP: 549-10-38-605, Regon: 070005193

tel: 033/847 90 00, 033/847 90 01

fax: 033/847 90 02

Uwaga: w przypadku awarii centrali telefonów stacjonarnych kontakt

z MOPS w Oświęcimiu możliwy jest pod numerem  507 674 569