Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w związku ze złożeniem wniosku, podania lub skargi.


Stosownie do regulacji art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.Urz. UE L 119 z dn. 4 maja 2016 r./, zwanego dalej RODO, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że:
1. Administratorem Pana/Pani/rodziny danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 15b, 32-600 Oświęcim.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu jest Pan Andrzej Goytowski. Dane kontaktowe: tel. 33/ 847 90 07, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Pana/Pani/rodziny dane osobowe są przetwarzane w celu przyjęcia wniosku, podania lub skargi na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46).
4. Pana/Pani/rodziny dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom, które legitymują się podstawą prawną do pozyskiwania danych lub za zgodą strony.
5. Pana/Pani/rodziny dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, w tym zgodnie z wewnętrznymi przepisami kancelaryjnymi i archiwizacyjnymi oraz uzasadnionymi potrzebami administratora. Dla ww. danych określono kategorię B25.
6. Ma Pan/Pani/rodzina prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani/rodziny, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pan/Pani/rodzina prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania Pana/Pani/rodziny danych z naruszeniem przepisów RODO.
8. Konieczność podania danych osobowych wynika z regulacji ustawowych dotyczących składania podań, wniosków i skarg. Ewentualne niepodanie danych może spowodować pozostawienie podania, wniosku lub skargi bez rozpoznania.
9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.