OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że podjął działania w ramach Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020, który jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej Seniorami, w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Strategicznym celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie (np. poprzez wsparcie rodziny) zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych i środków higieny osobistej.


Program adresowany jest do:
1) Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem COVID-19,
2) w szczególnych przypadkach osób poniżej 70 roku życia.
Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.
Osoby zainteresowane przedmiotowym wsparciem mogą uzyskać informacje nt. kontaktu z właściwymi jednostkami pomocy społecznej za pośrednictwem platformy https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych lub poprzez ogólnopolską infolinię pod numerem 22 505 11 11.
Przypominamy również, że pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu pełnią dyżury pod numerem telefonu 507 674 569, każdego dnia, również w soboty i niedziele w godzinach od 7.30 do 19.00, w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.
Ponadto, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że poszukuje osób chętnych – wolontariuszy do realizacji działań w ramach przedmiotowego Programu. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z tut. Ośrodkiem pod numerem 33 847 90 00.