OGŁOSZENIE

Zaproszenie na spotkanie animacyjne w ramach Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej:
„CO WYBRAĆ? STOWARZYSZENIE, FUNDACJĘ, CZY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ?”

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświecimiu informuje o ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia pn. "Wykonanie klimatyzacji pomieszczenia biurowego w budynku administrowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przy ul. Obozowej 43 zadanie 529MOPS/2015/G"

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia.

Rysunek poglądowy.

Informacja o terminie podania informacji o wyborze wykonawcy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.