OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje o ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia pn. "Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przy ul. Sobieskiego 15B zadanie 530/MOPS/2015/G"

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia.

Oferta wykonawcy.

Rysunek poglądowy.

Dodatkowe informacje do ogłoszenia.

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty.

Informacja o unieważnieniu postępowania.

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych bądź kuratorów dla osób ubezwłasnowolnionych.