Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu podjęli wyzwanie w ramach akcji #GaszynChallenge !!!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu został nominowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu do akcji #GaszynChallenge. Podjęliśmy wyzwanie!
Pracownicy Ośrodka zdecydowali się przekazać zebraną kwotę na leczenie Michała.
Zasady udziału w akcji są bardzo proste: wystarczy zrobić 10 pompek lub 10 przysiadów. Osoby nominowane wpłacają minimum 5 zł jeśli podejmą wyzwanie, minimum 10 zł jeśli go nie podejmą. Wykonanie wyzwania należy sfilmować, a po wykonaniu zadania można nominować do udziału kolejne 3 osoby, firmy lub instytucje.

Film z realizacji wyzwania.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu nominuje:
Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu
Wyzwanie należy podjąć w ciągu 48 godzin od daty powzięcia informacji o nominacji.
Wszystkim Nominowanym życzymy powodzenia!!!


Oświęcim, dn. 10.07.2020r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że w dniach 13.07.2020 r. - 31.07.2020 r. Ogrzewalnia miejska, funkcjonująca przy Schronisku dla osób bezdomnych przy ulicy Dąbrowskiego 139 w Oświęcimiu, będzie nieczynna.
Niedostępność placówki w powyższym terminie wynika z konieczności wykonania prac remontowych i porządkowych, w ramach przygotowania placówki do sezonu zimowego 2020/2021.


Oświęcim, dn. 07.05.2020r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do włączenia się w prowadzoną przez Ministerstwo, wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, kampanię informacyjną „Kupuj świadomie – Produkt Polski”. Celem akcji jest zwiększanie wiedzy Polaków na temat znaczenia świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2. Szczegółowe informacje oraz materiały dotyczące kampanii zamieszczone są na stronie www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/.


Oświęcim, dn. 19.03.2020r.

Informacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie obsługi stron w Oddziałach ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych.


Oświęcim, dn. 25.03.2019r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu wraz z Miastem Oświęcim przyłącza się do akcji ekologicznej Godzina dla Ziemi WWF.

Godzina dla Ziemi jest największą akcją ekologiczną na świecie i „polega na symbolicznym zgaszeniu światła, na jedną godzinę, w trosce o naszą Planetę i promowaniu idei ochrony środowiska naturalnego”. Akcji współtowarzyszą działania ukierunkowane na rozwiązywanie konkretnych problemów ekologicznych.W bieżącym roku Godzina dla Ziemi WWF odbędzie się pod hasłem „Nie niszczmy naszego domu” i opierać się będzie na edukacji, w ramach której wspólnie odkryjemy, że każdy z nas, zmieniając swoje nawyki, może przyczynić się do ograniczenia negatywnego wpływu na Ziemię.


Oświęcim, dn. 22.03.2019r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że w związku z ustanowieniem, uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r., wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (M.P. z 2018 r. poz. 1007), Rada Miasta Oświęcim Uchwałą Nr IV/71/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. ustanowiła program osłonowy gminy Miasto Oświęcim w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023 „Posiłek dla dzieci i młodzieży” (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz. 1153).