Oświęcim, dn. 07.05.2020r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do włączenia się w prowadzoną przez Ministerstwo, wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, kampanię informacyjną „Kupuj świadomie – Produkt Polski”. Celem akcji jest zwiększanie wiedzy Polaków na temat znaczenia świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2. Szczegółowe informacje oraz materiały dotyczące kampanii zamieszczone są na stronie www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/.


Oświęcim, dn. 19.03.2020r.

Informacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie obsługi stron w Oddziałach ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych.


Oświęcim, dn. 25.03.2019r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu wraz z Miastem Oświęcim przyłącza się do akcji ekologicznej Godzina dla Ziemi WWF.

Godzina dla Ziemi jest największą akcją ekologiczną na świecie i „polega na symbolicznym zgaszeniu światła, na jedną godzinę, w trosce o naszą Planetę i promowaniu idei ochrony środowiska naturalnego”. Akcji współtowarzyszą działania ukierunkowane na rozwiązywanie konkretnych problemów ekologicznych.W bieżącym roku Godzina dla Ziemi WWF odbędzie się pod hasłem „Nie niszczmy naszego domu” i opierać się będzie na edukacji, w ramach której wspólnie odkryjemy, że każdy z nas, zmieniając swoje nawyki, może przyczynić się do ograniczenia negatywnego wpływu na Ziemię.


Oświęcim, dn. 22.03.2019r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że w związku z ustanowieniem, uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r., wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (M.P. z 2018 r. poz. 1007), Rada Miasta Oświęcim Uchwałą Nr IV/71/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. ustanowiła program osłonowy gminy Miasto Oświęcim w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023 „Posiłek dla dzieci i młodzieży” (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz. 1153).


Oświęcim, dn. 30.01.2019r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. został ustanowiony wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
W ramach realizacji w/w programu przewidziane jest wsparcie finansowe gmin w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.