FE POWER poziom pl 1 rgb

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przystąpił do realizacji zadania pn. ,,Kooperacje przeciw COVID” w projekcie ,,Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pomoc finansowa przyznana jest przez Województwo Małopolskie poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa małopolskiego.


Oświęcim, dn. 14.09.2020r.

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuję, że uchwałą Nr XXV/390/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r. poz. 5414) zmieniona została uchwała Nr LII/1007/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla najuboższych mieszkańców miasta Oświęcim, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych.


Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu podjęli wyzwanie w ramach akcji #GaszynChallenge !!!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu został nominowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu do akcji #GaszynChallenge. Podjęliśmy wyzwanie!
Pracownicy Ośrodka zdecydowali się przekazać zebraną kwotę na leczenie Michała.
Zasady udziału w akcji są bardzo proste: wystarczy zrobić 10 pompek lub 10 przysiadów. Osoby nominowane wpłacają minimum 5 zł jeśli podejmą wyzwanie, minimum 10 zł jeśli go nie podejmą. Wykonanie wyzwania należy sfilmować, a po wykonaniu zadania można nominować do udziału kolejne 3 osoby, firmy lub instytucje.

Film z realizacji wyzwania.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu nominuje:
Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu
Wyzwanie należy podjąć w ciągu 48 godzin od daty powzięcia informacji o nominacji.
Wszystkim Nominowanym życzymy powodzenia!!!


Oświęcim, dn. 10.07.2020r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że w dniach 13.07.2020 r. - 31.07.2020 r. Ogrzewalnia miejska, funkcjonująca przy Schronisku dla osób bezdomnych przy ulicy Dąbrowskiego 139 w Oświęcimiu, będzie nieczynna.
Niedostępność placówki w powyższym terminie wynika z konieczności wykonania prac remontowych i porządkowych, w ramach przygotowania placówki do sezonu zimowego 2020/2021.


Oświęcim, dn. 07.05.2020r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do włączenia się w prowadzoną przez Ministerstwo, wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, kampanię informacyjną „Kupuj świadomie – Produkt Polski”. Celem akcji jest zwiększanie wiedzy Polaków na temat znaczenia świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2. Szczegółowe informacje oraz materiały dotyczące kampanii zamieszczone są na stronie www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/.


Oświęcim, dn. 19.03.2020r.

Informacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie obsługi stron w Oddziałach ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych.


Oświęcim, dn. 25.03.2019r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu wraz z Miastem Oświęcim przyłącza się do akcji ekologicznej Godzina dla Ziemi WWF.

Godzina dla Ziemi jest największą akcją ekologiczną na świecie i „polega na symbolicznym zgaszeniu światła, na jedną godzinę, w trosce o naszą Planetę i promowaniu idei ochrony środowiska naturalnego”. Akcji współtowarzyszą działania ukierunkowane na rozwiązywanie konkretnych problemów ekologicznych.W bieżącym roku Godzina dla Ziemi WWF odbędzie się pod hasłem „Nie niszczmy naszego domu” i opierać się będzie na edukacji, w ramach której wspólnie odkryjemy, że każdy z nas, zmieniając swoje nawyki, może przyczynić się do ograniczenia negatywnego wpływu na Ziemię.