W okresie od 21.02 - 16.04.2014r. uczniowie klasy IA Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Oświęcimiu realizowali projekt socjalny pn. "Razem możemy wiele". Projekt był prowadzony we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w ramach szkolenia zawodowego w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny przez Panią Iwonę Wdowiak - Fyda.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że otrzymał dary od niemieckiego szpitala Schön Klinik Harthausen w formie łóżek (sterowanych elektronicznie) do pielęgnacji chorych. Osoby wymagające tego typu sprzętu będą mogły ubiegać się o jego bezpłatne użyczenie od stycznia 2014r.

lipsk


W dniach 14 - 20 kwietnia 2013 roku przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i instytucji rynku pracy uczestniczyli w projekcie "Asysta rodzinna - doświadczenia w zakresie pomocy rodzinie w Niemczech". Poniżej przedstawiamy artykuł oraz prezentację dotyczące tego wydarzenia.

Artykuł dotyczący wizyty w Lipsku.