OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu instruktażu zawodowego w części teoretycznej i praktycznej, zrealizowanej w formie warsztatów w zakresie wykonywania prac remontowo - budowlanych.

Dokumentacja (PDF)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi terapeutyczne, wykłady oraz moderowanie spotkań grupy profilaktyczno - edukacyjnej.

Zaproszenie

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświecimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi opieki i nadzoru.

Zaproszenie

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu instruktażu zawodowego w części teoretycznej i praktycznej, zrealizowanej w formie warsztatów w zakresie wykonywania prac remontowo - budowlanych.

Dokumentacja (PDF)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu instruktażu zawodowego w części teoretycznej i praktycznej, zrealizowanej w formie warsztatów w zakresie wykonywania prac remontowo - budowlanych.

Dokumentacja (PDF)

Dokumentacja (doc)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.