OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem jest świadczenie indywidualnych konsultacji dla osób borykających się z problemem uzależnienia ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od alkoholu oraz przygotowanie i wygłoszenie wykładów profilaktycznych z elementami warsztatu (tematyka: profilaktyka uzależnień od alkoholu, innych  środków psychoaktywnych, leków, budowanie strategii radzenia sobie w sytuacji kryzysu).

Zaproszenie - indywidualne konsultacje i wykłady profilaktyczne.

Załącznik nr 1 - formularz oferty.

Załącznik nr 2 - oświadczenie o posiadanym doświadczeniu.

Załącznik nr 3 - oświadczenie o niekaralności.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi w zakresie "Przygotowywania i wydawania gorących posiłków klientom MOPS w Oświęcimiu w 2020 roku w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"".

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej wraz z załącznikami

Plan żywieniowy (dzieci)

Plan żywieniowy (osoby dorosłe)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi opieki i nadzoru prowadzone w Domu Socjalnym w Oświęcimiu przy ul. St. Leszczyńskiej 2.

Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi polegające na przeprowadzeniu indywidualnych usług terapeutycznych w postaci indywidualnych konsultacji dla osób borykających się z problemem uzależnienia ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od alkoholu, oraz przygotowaniu i wygłoszeniu wykładów profilaktycznych z elementami warsztatu (tematyka profilaktyka uzależnień od alkoholu, innych środków psychoaktywnych, leków, budowanie strategii radzenia sobie w sytuacji kryzysu).

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu instruktażu zawodowego wraz zpraktycznymi warsztatami w zakresie wykonywania podstawowych prac remontowo - budowlanych dla 2 osób.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej wraz z załącznikami.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi opieki i nadzoru prowadzone w Domu Socjalnym w Oświęcimiu przy ul. St. Leszczyńskiej 2.

Zaproszenie do złożenia oferty

Załączniki do wypełnienia

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi opieki i nadzoru prowadzone w Domu Socjalnym w Oświęcimiu przy ul. St. Leszczyńskiej 2.

Zaproszenie do złożenia oferty

Załączniki do wypełnienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi w zakresie "Przygotowywania i wydawania gorących posiłków klientom MOPS w Oświęcimiu w 2019 roku w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"."

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załączniki do wypełnienia

Załączniki

Plan żywieniowy (dzieci)

Plan żywieniowy (osoby dorosłe)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty