OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi opieki i nadzoru prowadzone w Domu Socjalnym w Oświęcimiu przy ul. St. Leszczyńskiej 2.

Zaproszenie do złożenia oferty

Załączniki do wypełnienia

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi opieki i nadzoru prowadzone w Domu Socjalnym w Oświęcimiu przy ul. St. Leszczyńskiej 2.

Zaproszenie do złożenia oferty

Załączniki do wypełnienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi w zakresie "Przygotowywania i wydawania gorących posiłków klientom MOPS w Oświęcimiu w 2019 roku w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"."

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załączniki do wypełnienia

Załączniki

Plan żywieniowy (dzieci)

Plan żywieniowy (osoby dorosłe)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społęcznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi w zakresie "Przygotowywania i wydawania posiłków klientom MOPS w Oświęcimiu w 2019 roku finansowanych z zasiłaku stałego i zasiłku okresowego"

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załączniki do wypełnienia

Załączniki

Plan żywieniowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu prelekcji w zakresie profilaktyki i edukacji dotyczącej uzależnień od alkoholu i narkotyków.

Zaproszenie

Wymagane dokumenty:

Oferta wraz z oświadczeniami

Oświadczenie

Oświadczenie

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu prelekcji w zakresie profilaktyki i edukacji dotyczącej przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy.

Zaproszenie

Wymagane dokumenty:

Oferta wraz z oświadczeniami

Oświadczenie

Oświadczenie

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi edukacyjne olegające na przeprowadzeniu instruktażu zawodowego wraz z praktycznymi warsztatami w zakresie wykonywania podstawowych prac remontowo - budowlanych.

Zaproszenie

Oferta wykonawcy

Oferta wykonawcy (wersja do edycji)

Oświadczenie

Oświadczenie (wersja do edycji)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświecimiu zarasza do złożenia oferty cenowej. której przedmiotem są indywidualne usługi (poradnictwo) psychologiczne dla uczestników projektu "Dajemy poMOC"

Zaproszenie

Oferta wykonawcy

Oferta wykonawcy (wersja do edycji)

Oświadczenie

Oświadczenie (wersja do edycji)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty